Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Saab deltar i europeiskt utvecklingsprogram för flygledning

Saab har tecknat kontrakt inom det europeiska offentlig-privata samarbetet SESAR för att delta i utvecklingen av framtidens europeiska flygtrafik.

20090615-sv-231556-1.jpg

SESAR-programmet (Single European Sky ATM Research) startades 2005 för att möta behovet av moderniserade flygtrafikledningssystem som kan garantera säkerheten och flexibiliteten i luftrummet över Europa – ett av de mest trafikerade i världen – under de kommande 30 åren. Ambitiösa mål för effektivitet och miljö har satts upp. År 2020 ska programmet bland annat ha möjliggjort: • tredubblad kapacitet, • ökad säkerhet med faktor 10, • minskad miljöpåverkan med 10 procent per flygning, • minskade flygledningskostnader med 50 procent. Saabs bidrag till SESAR fokuseras främst på två områden, där det ena är vidareutveckling av ROT-konceptet (Remotely Operated Tower) som Saab presenterade tidigare i år. Med ROT-systemet kan flygtrafiken på små och medelstora flygplatser fjärrstyras från en flygledningscentral, vilket minskar kostnaderna samtidigt som säkerheten höjs. Saab ska dessutom utveckla system för köhantering, nya system för flygledartornen och ledningssystem som underlättar flygplanshanteringen (turnaround-processen) vid gaten. – Det är viktigt för Saab att medverka i SESAR eftersom det ger oss en möjlighet att delta i utvecklingen av framtidens europeiska flygtrafikledningssystem, säger Ann Kullberg, affärsutvecklare på Saabs flygtrafikledningsavdelning och ansvarig för Saabs deltagande i SESAR. Med vårt kunnande kan vi bidra till ett flyg som är mer miljövänligt, säkrare, effektivare och mer ekonomiskt. Exemplet Stockholm–Bryssel Fördelarna med en moderniserad flygledning kan illustreras med hjälp av en flygning mellan Stockholm och Bryssel. Ett lyckat införande av SESAR ger: • tidsbesparingar om 12 till 20 minuter, • bränslebesparingar om 435 till 725 kg, • en minskning av koldioxidutsläppen mellan 1 370 och 2 283 kg. Projekten Saab kommer att driva värderas till 8,3 miljoner euro (cirka 89 miljoner kronor), varav Saab ska investera 50 procent under åtta år. Den totala budgeten för SESAR-programmet är 2,1 miljarder euro, och alla projekt finansieras gemensamt av de 16 medlemmarna och SESAR Joint Undertaking. Saab har gått med i SESAR-programmet via NATMIG, North European ATM Industry Group, som även består av Airtel ATN från Irland, Northrop Grumman Park Air Systems och SINTEF från Norge. Det sammanlagda värdet för projekten NATMIG driver uppgår till 36 miljoner euro. För mer information, vänligen kontakta: Saabs presscenter, +46 734 180 018 www.saabgroup.com Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.