Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Saab får beställning inom samhällssäkerhet

Saab har tecknat ett kontrakt inom samhällssäkerhet till ett värde av MZAR 200 (cirka MSEK 165). Saab kommer, som underleverantör till Integcomm, att leverera teknik och installationstjänster för ett ledningssystem till den sydafrikanska polisen i den Östra Kapprovinsen.

Det nya ledningssystemet är en av de stora investeringarna inför fotbolls-VM i Sydafrika 2010 och syftar till att öka säkerheten för de cirka 7 miljoner människor som bor i provinsen. Saab kommer bland annat att leverera nätverk för överföring, system för mobil videoöverföring, röst- och videoinspelning samt integration och nätverksinstallation.

Ungefär 16 000 poliser kommer att använda systemet för att kommunicera säkert med sina kollegor.

Projektet löper under fem år.Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018

www.saabgroup.com

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 februari kl. 15.10.