Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Saab får beställning på reservdelar till Gripen

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har fått en beställning från Försvarets Materielverk (FMV) rörande reservdelar till den nuvarande Gripenflottan. Ordervärdet uppgår till 200 miljoner kronor.

20091218-sv-247510-1.jpg

Beställningen rörande reservdelar omfattar så kallade ”utbytesenheter”, lätt utbytbara moduler som gör att eventuella fel kan åtgärdas i en verkstad istället för på plats i flygplanet. Enheterna ingår i ett avtal om reservmaterielförsörjning till Gripen där även Thailand, Ungern och Tjeckien ingår. Ordern berör Saabs enheter i Linköping, Kista, Jönköping och Mölndal men innebär inga nyanställningar. Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov. För ytterligare information, vänligen kontakta: Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018 www.saabgroup.com För streamad film i TV-kvalitet är du välkommen att besöka www.thenewsmarket.com/saab. Är det första gången du besöker webbplatsen behöver du registrera dig, vilket bara tar en kort stund. Vänligen kontakta journalisthelp@thenewsmarket.com om du har några frågor. Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 dec kl. 11.00.