Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab får beställning på teknikstudie för Gripen

Saab har fått en beställning från FMV, Försvarets materielverk, för studier och konceptarbete under 2009 rörande Gripen-systemets förmågor i framtiden. Kontraktet är värt 400 miljoner SEK.

Beställningen är del två i ett arbete som inleddes redan förra året. Studierna ska leda fram till underlag som ska hjälpa Försvarsmakten att fatta beslut om vilka nya förmågor och tekniker flygvapnets Gripenflygplan behöver för att möta krav som kan komma i framtiden.

För Saab innebär beställningen fortsatt arbetet för utvecklingsavdelningar på flera orter, främst Linköping, Stockholm och Göteborg.


Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.