Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab får fortsatt ansvar för Försvarsmaktens reservdelsförsörjning

Saabs avtal gällande drift av Försvarsmaktens reservdelsförsörjning förlängs med ytterligare 3 år. Värdet på beställningen uppgår till 162 miljoner kronor.

Sedan tidigare ansvarar Saab för drift, utveckling och effektivisering av reservdelsförsörjningen till Försvarsmakten. 2005 övertog Saab driften av centrallagret i Arboga, och därefter togs även driften av samtliga garnisonslager över. Efter att Försvarsmakten Logistik nu löst ut en option har det befintliga avtalet förlängts med 3 år, och Saabs åtagande sträcker sig fram till och med hösten 2013. - Det här är ett viktigt avtal för oss då det än mer bekräftar vår roll som partner till Försvarsmakten inom området logistikförsörjning vilket ligger helt i linje med vår strategi, säger Lars-Erik Wige, affärsenhetschef, Saab Aerotech. Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov. För ytterligare information, vänligen kontakta: Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018 www.saabgroup.com Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 september kl. 11.00.