Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab får kontrakt på luftförsvarssystem

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har tecknat ett exportkontrakt. Ordervärdet är cirka 340 miljoner kronor och gäller luftförsvarssystem. Leverans sker under 2010-2013.

På kundens begäran lämnas ej ytterligare uppgifter om kunden.


Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018

www.saabgroup.com

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 mars kl. 13.30.