Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab får kontrakt på träningssystem till amerikanska marinen

Saab har tecknat ett kontrakt för att producera träningssystem till den amerikanska marinen. Inom ramen för kontraktet, som kan komma att uppgå till cirka 29 miljoner USD (cirka 238 miljoner kronor), har en första beställning om 22 miljoner USD (cirka 181 miljoner kronor) lagts.

– Detta utökar det redan befintliga utbudet av träningssystem som Saab har levererat till marinen i USA, säger Lars Borgwing, chef för Saab Training USA.
Samma träningssystem används inom amerikanska armén, specialstyrkor inom marinen i USA, samt i fem europeiska länder.


Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018

www.saabgroup.com

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 april kl. 10.45.