Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab får ny beställning på fältsjukhus till Nordic Battlegroup

Saab har fått en beställning från FMV på två system till fältsjukhus. Det handlar om att integrera avancerad sjukvårdsutrustning avsedd för Nordic Battlegroup 2011.

20090430-sv-227291-1.jpg

Beställningen är värd drygt 50 miljoner SEK och omfattar avancerade system för traumasjukvård. De nya systemen ska levereras i november i år och är avsedda för det kommande internationella beredskapsförbandet Nordic Battlegroup 2011.

Uppgradering
Beställningen är en fristående fortsättning på den order på sjukvårdssystem som Saab fick 2007. I denna ingick optioner på ytterligare system.

– FMV har även beställt en del konfigurationshantering, vilket innebär att vi ska göra en uppgradering av utrustningen, berättar Pär Jonsson, projektledare och affärsutvecklare på Saab Aerotech i Östersund.

Saab får till uppgift är att integrera de olika delarna – tält, klimatsystem, strömförsörjning och medicinsk utrustning. Samma höga krav ställs på fältsjukhuset som på civil sjukvård när det gäller funktion, säkerhet, miljötänkande med mera.

– Det förra fältsjukhuset var något av ett pilotprojekt för FMV, säger Pär Jonsson. Vi har väntat och hoppats på en fortsättning sedan det projektet avslutades och är mycket nöjda över att ha fått denna nya beställning. Den innebär att försvaret kan dra fortsatt nytta av det omfattande systemarbete som redan har lagts ner.

Till Afrikas horn
Nordic Battlegroup 2008 stod i beredskap mellan januari och juni men sattes inte in i något skarpt uppdrag. Delar av det tidigare levererade fältsjukhuset har nyligen följt med den internationella marinstyrka som ska verka i Adenbukten utanför Afrikas horn, en oroshärd där angrepp från pirater hotar den internationella sjöfarten.


KONTAKTINFORMATION:
Saab Press Center
Tel. +46 734 180 018

www.saabgroup.com

Saab serves the global market with world-leading products, services and solutions ranging from military defence to civil security. Saab has operations and employees on all continents and constantly develops, adopts and improves new technology to meet customers’ changing needs.