Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Saab får uppgraderingskontrakt för skolflygplanet SK60

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har fått en beställning värd cirka 130 miljoner kronor från FMV (Försvarets Materielverk) för utveckling och uppgradering av Försvarsmaktens skolflygplan SK60.

20090921-sv-239064-1.JPG

– Det här är en viktig beställning för Saab, som kommer att säkra flera arbetstillfällen både vad gäller verkstads- och ingenjörsresurser. Uppgraderingen innebär en modernisering av SK60-flygplanen vilket gör dem konkurrenskraftiga i ytterligare många år framöver, säger Lars-Erik Wige, Affärsenhetschef, Saab Aerotech. I beställningen ingår bland annat installation av en ny GPS, ljudsignal till flygföraren vid höjd- och huvudvarning samt utbyte av vissa instrument. Resultatet av detta är en ny kabinlayout i flygplanen där man exempelvis går från att presentera höjd och fart i meter och kilometer till att ge flygföraren informationen i fot och knop, på samma sätt som i dagens Gripensystem. Uppgraderingen ska vara helt genomförd före slutet av 2011. Kontraktet följer Försvarsmaktens planering för modernisering av utbildningsplattformen SK60 för att säkra dess användning fram till och med 2017. Saab och FMV tecknade i december 2008 ett avtal, där Saab som huvudleverantör fick ansvar för att sköta drift, underhåll och beredskap för samtliga SK60-flygplan. Saab säkerställer genom det åtagandet att systemet är luftvärdigt och finns tillgängligt på de svenska flygflottiljerna i enlighet med Försvarsmaktens behov. SK60 är den militära beteckningen för Saab 105, ett tvåmotorigt jetplan som flög första gången 1963 och som används, primärt för utbildning, inom den svenska försvarsmakten sedan 1967. Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov. För ytterligare information, vänligen kontakta: Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018 www.saabgroup.com Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 september kl. 12.15.