Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab får utvecklingsbeställning på Gripensystemet

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har fått en beställning värd cirka MSEK 350 från FMV (Försvarets Materielverk) för utveckling av Gripensystemet.

Kontraktet är en del av det kontinuerliga utvecklings- och uppdateringsarbetet för Gripen och följer Försvarsmaktens långsiktiga planering för Gripen. Beställningen innefattar Gripen i Sverige, Ungern, Tjeckien och Thailand. Utvecklingen baseras på de erfarenheter som dragits under exempelvis förbandsanvändning och deltagande i internationella övningar. Arbetet kommer att genomföras vid Saab i Linköping, Järfälla och Kista. Kontraktet innebär inga nyanställningar. Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov. För ytterligare information, vänligen kontakta: Saabs presscenter, +46 (0)734 18 00 18 www.saabgroup.com Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 juli kl. 15.30.