Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Saab förser australiskt fängelse med säkerhetssystem

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har blivit utvalda av Baulderstone Pty Ltd för att leverera säkerhetslösningar till kvinnofängelset nära Gatton i Australien. Kontraktet är ett genombrott på den internationella marknaden för Saabs säkerhetslösningar för anläggningar med krav på hög säkerhet. Saab etablerar sig härmed inom samhällssäkerhet även på den australiska marknaden och verksamheten i landet expanderar.

Kvinnofängelset i Gatton kommer att ha 300 platser och är den första delen av vad som kommer att bli Australiens största fängelse som på sikt kan inhysa cirka 3000 intagna. Systemet som installeras på fängelset bygger på samma lösning som installerats på flera platser i Sverige, såsom fängelser, häkten, flygplatser och kärnkraftverk. Alla säkerhetssystem kopplas samman till en gemensam infrastruktur som ger en gemensam lägesbild. – Det här är ett genombrott på den internationella marknaden för Saabs säkerhetslösningar avsedda för skydd av anläggningar med krav på hög säkerhet, säger Gunilla Fransson, affärsenhetschef för Saab Security. Kontraktet bekräftar också styrkan i vårt koncept, som är att skapa en större insikt i beslutsprocessen för att möjliggöra korrekta och proaktiva insatser. – Vi är glada över att ha tilldelats det här kontraktet för att stötta Queenslands myndigheter och Baulderstone. Vi kommer att dra nytta av vårt stora tekniska kunnande när vi levererar det här avancerade säkerhetssystemet, säger Lindsay Pears, chef för Saab Technologies Australia. Dessutom ser vi det här som en god möjlighet för ytterligare tillväxt i Queensland. Saab ansvarar för utformning, utveckling och leverans av säkerhetssystemet, samt för integreringen av delsystem och sensorer som exempelvis intrångslarm, elektroniska låssystem, CCTV-kameror, biometrisk identifiering (fingeravtryck och irisskanner), hjärtslagsdetektorer och identifiering av registreringsskyltar. Baulderstone är huvudentreprenör och projektledningen sköts av Project Services, en verksamhet underställd delstaten Queenslands departement för offentlig byggnation (Queensland Department of Public Works). Slutleveransen är planerad till 2011. Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov. För ytterligare information, vänligen kontakta: Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018 www.saabgroup.com Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 juli kl.08.00.