Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab har tecknat två kontrakt för Carl-Gustaf

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har tecknat två kontrakt för ytterligare leveranser av det bärbara vapensystemet Carl-Gustaf. Det totala ordervärdet är 192 miljoner kronor.

20091216-sv-247198-1.jpg

- Detta är mycket positivt och utgör ännu ett bevis på kapaciteten hos Carl-Gustaf-systemet, som hittills har exporterats till fler än 40 kunder världen över, säger Tomas Samuelsson, affärsenhetschef, Saab Bofors Dynamics. Leveranserna kommer att slutföras under 2010. På kundens begäran kommer ingen övrig information om kontrakt eller kund att tillkännages. Carl-Gustaf-systemet har en lång och framgångsrik historia, och är fortfarande ett modernt och dugligt vapensystem för markunderstöd. De första versionerna levererades för mer än 50 år sedan, men systemet har steg för steg moderniserats och anpassats för att uppfylla de föränderliga kraven på slagfältet. Saabs understödsvapen är lätta, enkla att använda och erbjuder en befälhavare flera olika typer av kapacitet samt utökad handlingsfrihet i alla konfliktscenarion. Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov. För ytterligare information, vänligen kontakta: Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018 www.saabgroup.com Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 december kl. 11.00.