Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab i avtal med Lockheed Martin gällande uppgradering av radar för den kanadensiska marinens Halifax-fregatter

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har tecknat avtal med Lockheed Martin Canada för uppgradering av 2D-radarn, Sea Giraffe 150 HC som kommer att användas för moderniseringen av den kanadensiska marinens Halifax-fregatter. Kontraktet är värderat till cirka 180 miljoner kronor och leverans ska ske mellan 2010-2017.

20090601-sv-230158-1.bmp

Saab har varit en radarleverantör till den kanadensiska marinen sedan i början av 90-talet. Kontraktet innefattar uppgradering och modifiering av de nuvarande Sea Giraffe 150 HC, och kommer förutom att säkra en hög nivå av tillgänglighet också innebära nya och förbättrade funktioner av radarn för många år framöver. Uppgraderingen av radarn är en del av ett större kontrakt som Lockheed Martin erhöll under 2008 och som kommer att förse den kanadensiska marinens Halifax-fregatter med ett nytt ledningssystem, radar, taktiska datalänkar, ESM och andra förmågor. - Vi är väldigt glada att Lockheed Martin Canada och den kanadensiska marinen har valt Saabs radar för detta moderinseringsprogram, säger Lennart Joelsson, Affärsenhetschef, Saab Microwave Systems. Det helägda Saab-bolaget, Saab Microwave Canada LTD, baserat i Halifax, Nova Scotia, kommer även att leverera supporttjänster till den kanadensiska marinen, liksom support för framtida produkter från Saab i Kanada. Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov. För ytterligare information, vänligen kontakta: Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018 www.saabgroup.com Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 juni kl.12.30.