Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab levererar sjukvårdssystem till Försvarsmakten

Saab har erhållit en beställning från FMV, Försvarets Materielverk gällande ett modulärt sjukvårdssystem. Kontraktet är värt cirka 120 miljoner kronor, med optioner fram till och med 2013. Systemet kommer att användas under internationella insatser och utbildning.

20090528-sv-229803-1.jpg

FMV har tidigare i år beställt delar av det modulära sjukvårdssystemet från Saab som ett led i utrustningen av det nya beredskapsförbandet Nordic Battlegroup 2011. Det nya kontraktet ger Försvarsmakten ytterligare sjukvårdskapacitet inom bland annat patientmottagning, traumaenhet, operation, intensivvård, tandvård, röntgen, laboratorium, sterilisering och syrgasproduktion. Det betyder att Försvarsmakten får ett system med alla de medicinska moduler och all den utrustning som krävs. I kontraktet ingår även utbildning samt system för att testa och kalibrera utrustningen. - Att vi nu kommer att förse Försvarsmakten med ett helt sjukvårdssystem som håller lika hög vårdkvalitet som ett vanligt sjukhus känns väldigt bra. Kontraktet är dessutom ett kvitto på att Saabs helhetslösning kring Medical Care Solutions är både flexibel och kostnadseffektiv och öppnar samtidigt upp för fler affärsmöjligheter inom detta område även internationellt, säger Bo Petersson, Head of Ground Support Services Division, Saab Aerotech. Grundbeställningen är värd omkring 120 miljoner kronor och levereras till kunden under 2010 för att användas under internationella insatser och för träning av Försvarsmaktens personal. I kontraktet finns även optioner som innebär att FMV kommer att kunna göra fortsatta beställningar fram till och med 2013. Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov. För ytterligare information, vänligen kontakta: Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018 www.saabgroup.com Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 maj kl. 07.30.