Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab presenterar preliminär proforma finansiell historisk information

Den 9 september presenterade Saab en ny styrning och struktur av verksamheten som kommer att träda i kraft den 1 januari 2010. Från och med detta datum kommer Saab att publicera externa finansiella rapporter i enlighet med den nya strukturen. Preliminär proforma finansiell historisk information presenteras i den bifogade filen.

Bildar fem affärsområden För att säkerställa ett konkurrenskraftigt erbjudande omstrukturerar Saab sina nuvarande 15 affärsenheter, i dag organiserade i tre segment, till fem affärsområden. Varje affärsområde definieras utifrån de produkter, lösningar och tjänster det tillhandahåller och ansvarar för orderingång, resultaträkning, finansiell ställning och kassaflöde. Saab håller i dag ett analytiker- och pressmöte där mer information lämnas om förändringarna av Saabs organisation. Informationen presenteras av vd Åke Svensson, blivande COO, Chief Operations Officer, Lena Olving (chef för nuvarande affärsområde Systems and Products) samt ekonomi- och finansdirektör Lars Granlöf. Analytiker- och pressmötet kommer att webbsändas i realtid på Saabs hemsida: http://www.saabgroup.com. Preliminär proforma finansiell historisk information Preliminär proforma finansiell historisk information presenteras i den bifogade filen. Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov. För ytterligare information, vänligen kontakta: Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018 Ann-Sofi Jönsson, Investor relations, +46 (0)8 463 02 14 www.saabgroup.com Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 september kl. 08.45.

Downloads

PDF
27 februari 2020