Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab samordnar europeiskt utvecklingsprojekt

Saab har utsetts till samordnare för MIDCAS-konsortiet som tilldelats ett kontrakt av EDA (European Defence Agency) för att bidra till ett så kallat sense and avoid-system, vilket krävs för att obemannat flyg ska kunna flyga i vanligt luftrum. Kontraktet är värt cirka 50 miljoner euro, varav Saab tilldelas cirka 105 miljoner kronor.

Innan obemannat flyg kan tillåtas flyga bland vanliga, bemannade flygplan i gemensamt luftrum krävs ett system som kan upptäcka och undvika potentiella kollisionsrisker (sense and avoid). Det europeiska MIDCAS-projektet strävar efter att bidra till en sådan lösning. Saab har utsetts till samordnare för konsortiet, som består av 13 europeiska flygindustrier, och kommer att sköta projekthantering och övergripande samordning samt arbeta med tekniken som ser till att kollisioner undviks. De två övergripande målen för MIDCAS är att: • Demonstrera teknik för ett så kallat sense and avoid-system så att obemannat flyg kan uppfylla kraven på trafikseparation och undvikande av kollisioner i gemensamt luftrum. • Tillhandahålla den tekniska bakgrunden för en sense and avoid -standard i samarbete med relevanta europeiska organisationer. – I projektet samlas 13 av de ledande flygindustrierna i Europa för att samordna de olika europeiska initiativ som tagits i sense and avoid-frågan och hitta en gemensam väg framåt. I grunden finns EDA:s strategi för införande av obemannat flyg i gemensamt luftrum, säger Lennart Sindahl, vice vd och ansvarig för Aeronautics-segmentet inom Saab. – Bara genom samarbete och en gemensam europeisk överenskommelse kan vi uppnå en acceptans för den här tekniken. Sense and avoid-teknologin är en nyckelkomponent för att vi ska kunna utnyttja den stora potentialen hos obemannat flyg i både civila och militära sammanhang. MIDCAS-konsortiet består av 13 europeiska företag från de fem bidragande medlemsländerna: Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien och Sverige. Sverige har utnämnts till ledande nation med Saab som samordnande företag. Konsortiets består av: Saab (utsedd till samordnare) Alenia Aeronautica S.p.A Diehl BGT Defence GmbH & Co. KG Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. in der Helmholtz-Gemeinschaft EADS Deutschland GmbH ESG Elektroniksystem- und Logistik-GmbH Galileo Avionica S.p.A INDRA SISTEMAS S.A Italian Aerospace Research Centre CIRA S.c.p.A Sagem (Safran Group) Selex Communications S.p.A SELEX Sistemi Integrati S.p.A THALES Systèmes Aéroportés S.A. Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov. För ytterligare information, vänligen kontakta: Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018 www.saabgroup.com Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 juni kl. 16.45.