Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab tecknar avtal för försäljning av kundfordringar

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har tecknat avtal gällande försäljning av kundfordringar i syfte att stärka den finansiella ställningen och öka den finansiella flexibiliteten.

För att stärka den finansiella ställningen och rörelsekapitalet har Saab tecknat ett avtal för att löpande sälja kundfordringar till en internationell bank. – Saab påverkas av de omfattande förändringar som den globala försvarsindustrin genomgår och vi vill därför stärka vår finansiella ställning. De tillgångar som genereras genom dessa åtgärder kommer först och främst att användas för att betala tillbaka befintliga lån och är ytterligare ett steg i att förbättra vårt kassaflöde och rörelsekapital, säger Saabs CFO, Lars Granlöf. Under 2009 har Saab som mål att sälja kundfordringar på kunder med hög kreditvärdighet till ett värde av cirka SEK 1,2 miljarder. Varje försäljning påverkar det operativa kassaflödet positivt och under det tredje kvartalet 2009 säljs kundfordringar till ett värde av cirka MSEK 600. Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov. För ytterligare information, vänligen kontakta: Saab investor relations, Ann-Sofi Jönsson +46 (0) 734 18 72 14 Saab presscenter, +46 (0) 734 18 00 18 www.saabgroup.com Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 september kl. 14.00.