Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab tecknar avtal med den amerikanska armén

Saab har erhållit ett kontrakt värderat till MUSD 12,4 (cirka MSEK 96) för att tillverka och installera simulatorer och mål för fem skjutbanor för den amerikanska armén.

Huvudansvarig för skjutbanorna är General Dynamics Information Technology, som beställt simulatorerna och de rörliga och fasta målen för installation under de kommande två åren. Skjutbanorna ingår i DRTS-programmet (Digital Range Training System), som innehåller skjutövningsanläggningar för soldater i realistisk miljö med verklighetstrogna simuleringar och kapacitet för utvärdering med hjälp av positionsdata, videobilder och digital fordonsinformation. Denna order utökar Saabs produktbas för träningssystem i USA, dit företaget levererat mål- och ledningssystem för skjutbanor till armén och marinkåren sedan 1980. Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov. För ytterligare information, vänligen kontakta: Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018 www.saabgroup.com Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 juni kl. 12.30.