Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Saab tecknar avtal med Förenade Arabemiraten om luftburet övervakningssystem

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har tecknat avtal om försäljning av ett flygande övervakningssystem till Förenade Arabemiraten. Kontraktet är värt cirka 1,5 miljarder kronor.

20091117-sv-244430-1.jpg

Kontraktet avser två Saab 340 AEW-system (Airborne Early Warning) som består av flygplanstypen Saab 340 utrustad med det avancerade radarsystemet Erieye. Kontraktet omfattar också markutrustning samt logistik- och supporttjänster. Systemet ger tillsammans med tillhörande markutrustning en detaljerad lägesbild som kan användas i samband med till exempel gränsövervakning och räddningsinsatser. – Vi har under flera år fört diskussioner med Förenade Arabemiraten om ett luftburet övervakningssystem, säger Saabs vd Åke Svensson. Det här kontraktet är ytterligare ett bevis på vår kompetens och internationella konkurrenskraft inom nätverksbaserade lösningar för försvar och civil säkerhet. Saabs övervakningssystem Erieye är framgångsrikt på marknaden. Det första övervakningssystemet levererades till svenska flygvapnet på flygplanstypen Saab 340. Systemet har även sålts till Thailand på Saab 340 som plattform, och denna gång till Förenade Arabemiraten. Radarsystemet har även installerats på Embraer-145 och levererats till Brasilien, Mexico och Grekland. Systemet kommer snart att levereras till Pakistan på flygplanet Saab 2000. Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov. För ytterligare information, vänligen kontakta: Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018 www.saabgroup.com För streamad film i TV-kvalitet är du välkommen att besöka www.thenewsmarket.com/saab. Är det första gången du besöker webbplatsen behöver du registrera dig, vilket bara tar en kort stund. Vänligen kontakta journalisthelp@thenewsmarket.com om du har några frågor. Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 november kl. 13.15.