Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab tecknar kontrakt inom samhällssäkerhet

Försvars- och samhällssäkerhetsföretaget Saab har tecknat ett kontrakt inom samhällssäkerhet till ett värde av 700 miljoner kronor.

Kontraktet, som sträcker sig över fyra år och omfattar ett antal installationer, är ett led i Saabs satsning på att utveckla lösningar för skydd av viktiga samhällsinstitutioner och kritisk infrastruktur.

Uppgifter om kunden lämnas av sekretesskäl inte.

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 februari kl. 16.00.