Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Saab tecknar kontrakt med den brittiska armén

Saab har tecknat ett kontrakt med det brittiska försvarsdepartementet för att leverera träningssystem till den brittiska arméns träning och utbildning i Kenya. Ordervärdet uppgår till mellan 250 och 300 miljoner kronor, beroende på tilläggsbeställningar.

20090803-sv-235053-1.jpg

Saab kommer att tillhandahålla och förvalta en träningstjänst bestående av ett DTES-system (Deployable Tactical Engagement Simulation) dimensionerad för en stridsgrupp av bataljons storlek, samt teknisk support och utbildning under tre år (2009-2011) med möjlighet att förlänga supporten. Saab har levererat träningsutrustning på kompaninivå till den brittiska arméns träning och utbildning i Belize och Kenya under de senaste två åren. – Saab har utvecklat ett robust, modulärt träningssystem som möter behovet att träna trupper i avlägsna och mer svårtillgängliga utbildningsområden, med personal som tillhandahåller support ute i fält, säger Johan Ohlson, affärsenhetschef för Saab Training Systems. Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov. För ytterligare information, vänligen kontakta: Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018 www.saabgroup.com Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 augusti kl. 11.00.