Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab tecknar kontrakt med FMV gällande Gripen

Saab har fått en beställning från FMV, Försvarets materielverk, för att upprätthålla Gripen-systemets operativa förmåga. Kontraktet är värt 550 miljoner SEK.

I beställningen ingår bland annat programledning, produktunderhåll, support, flygprov, förarutrustning och simulatorer för att säkerställa Gripen-systemets operativa förmåga. Arbetet kommer att utföras under 2009.

För Saab möjliggör kontraktet fortsatt support och vidareutveckling av Gripen för det svenska flygvapnet.Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018


www.saabgroup.com

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 januari kl. 14.20.