Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab tecknar kontrakt med LIG Nex1 för tillverkning av signalspaningssystem för ubåtar

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har tecknat ett kontrakt med LIG Nex1 för produktion av Saabs marina signalspaningssystem, avsett för delserie två av Sydkoreas ubåtar i 214-klassen. Kontraktet är värt närmare MEUR 11 (cirka MSEK 114).

20091229-sv-248027-1.JPG

Kontraktet innebär att LIG Nex1 lokalt ska tillverka delar av Saabs signalspaningssystem (så kallade ESM-system, Electronic Support Measures), för leverans till Howaldtswerke-Deutsche Werft GmbH (HDW). Systemet är avsett för delserie två av Sydkoreas ubåtar i 214-klassen. – Det här kontraktet är ett bevis på vår kompetens inom marina signalspaningssystem och vår goda relation med både LIG Nex1 och HDW. Vi ser med tillförsikt fram emot ett lovande partnerskap med ett av de största försvarsföretagen i Sydkorea, säger Micael Johansson, affärsenhetschef för Saab Avitronics. Som huvudentreprenör tar LIG Nex1 fullt ansvar för signalspaningssystemet. Saab och LIG Nex1 etablerar tillsammans en integrerad testutrustning för systemacceptans och underhåll vid LIG Nex1 tillverkningsanläggning i Gumi i Sydkorea, vilket garanterar framtida support för systemet. – Det här givande partnerskapet med sydkoreansk industri och det utmärkta samarbetet med den sydkoreanska flottan är en bra grund för fortsatta framgångar, säger Micael Johansson. Saab i Sydafrika fick 2002 kontrakt på signalspaningssystem till HDW för den första delserien av sydkoreanska ubåtar i 214-klassen. Detta andra kontrakt bekräftar återigen Saabs position som världsledande inom signalspaningssystem för konventionella ubåtar. Dessa system har tidigare sålts och levererats till Grekland, Sydkorea, Portugal och Sydafrika. Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov. För ytterligare information, vänligen kontakta: Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018 www.saabgroup.com Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 dec kl. 10.30.