Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Saab utvecklar datalänkar för australiska marinen

Saab har tecknat ett kontrakt med Australian Defence Material Organisation för utveckling av datalänksystem för fartyg av ANZAC- och Canberraklassen. Odervärdet för Saab är ungefär SEK 195 miljoner, i ett projekt värt totalt cirka SEK 252 miljoner.

20090324-sv-223439-1.JPG

Den planerade kontraktstiden är fem år, med start i år, och merparten av arbetet kommer att ske på Saab i Adelaide, Australien. Saab tillhandahåller systemdesignkunnande till den australiska marinens ANZAC-allians och till kunder över hela världen. Saab har redan i dag kontrakt på att uppgradera ANZAC-fregatternas ledningssystem (9LV) inom ramen för det så kallade Anti-Ship Missile Defence-projektet, och för att utveckla ledningssystem för amfibietransportfartygen.

Datalänkkommunikation är en kärnkompetens som kommer att användas i Saabs robotförsvarssystem, ledningssystem och liknande över hela världen.Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018


www.saabgroup.com

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 mars kl. 12.20.