Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab varslar 300 anställda i Linköping

Till följd av låga produktionsvolymer inom den civila flygplansproduktionen varslas 300 anställda inom Saab AB i Linköping om uppsägning. Varslet omfattar både tjänstemän och verkstadsanställda.

Orsaken till varslet är främst förseningar hos kunder i de stora programmen inom Saab Aerostructures, vilket orsakat väsentligt lägre produktionsvolymer än planerat, med kraftigt minskade intäkter som följd. Varslet berör flygrelaterade verksamheter i Linköping.

Information om varslet har lämnats till arbetsförmedlingen. Förhandlingar med de fackliga organisationerna har påbörjats.

– Att kontinuerligt anpassa vår verksamhet till nya situationer är nödvändigt för att vi ska vara ett kostnadseffektivt och konkurrenskraftigt företag. Det är tråkigt att vi nu måste varsla duktiga medarbetare om uppsägning, men tyvärr kan det inte undvikas. Vi kommer tillsammans med de fackliga organisationerna inom Saab att genomföra dessa förändringar på ett omsorgsfullt sätt, säger Saabs vd Åke Svensson.

Strukturkostnaden beräknas till cirka 100 miljoner kronor, där merparten redovisas under det fjärde kvartalet 2009.

Saab genomför en översyn av samtliga verksamheter och ytterligare varsel kan inte uteslutas, vare sig i Linköping eller på andra orter. Saab har i dag cirka 13 300 anställda över hela världen.


Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018
www.saabgroup.com

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 april kl. 07.30.