Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Airservices Australia i samarbete med Saab och LFV för tester av flygledning på distans

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har ingått ett samarbetsavtal med Airservices Australia gällande tester av en lösning för flygledning på distans. Testerna planeras att genomföras i Australien senare i år.

20100311-sv-314436-1.jpg

Saab och LFV har tecknat ett Memorandum of Cooperation med Airservices Australia för leverans och support av en lösning för flygledning på distans som ska testas i Australien. Lösningen gör det möjligt för flygtrafiken vid små och medelstora flygplatser att ledas från en gemensam flygledningscentral. – Detta här är ett internationellt genombrott för vår lösning för flygledning på distans, säger Per Ahl, försäljningschef för Saabs flygledningslösningar. Airservices Australia kommer att ha stor betydelse för certifieringsprocessen, och tillsammans med LFV kan vi verifiera lösningen i två så vitt skilda miljöer som Australien och Sverige. Det här kommer att vara en viktig referens för potentiella kunder i Asien och Stillahavsområdet. Lösningen, som utvecklats av Saab med LFV som operativ partner, presenterades våren 2009 efter omfattande tester i skarp miljö. Greg Russell, chef för Airservices, menar att testerna är en del av deras pågående arbete för att utveckla och implementera ny teknologi som gör flyget säkrare, mer miljövänligt och effektivt. – Airservices har alltid varit tidiga med att ta till sig ny teknik som gynnar den inhemska flygindustrin. Dessa tester gör det möjligt för oss att undersöka flygledning på distans i Australien, och i synnerhet att ta reda på om systemet kan hjälpa oss att möta kraven på tillgång till flyg i avlägsna områden, såsom den nordvästra delen av landet. – Behovet av flygtrafik i dessa delar av landet växer snabbt och Airservices måste kunna tillhandahålla flygledning när och där det behövs, säger Greg Russell. Airservices poängterar att ett beslut att använda tekniken skarpt i Australien kommer att föregås av en omfattande diskussion med industrin, en gedigen säkerhetsgenomgång samt nödvändigt godkännande från Australiens flygsäkerhetsmyndighet, CASA (Civil Aviation Safety Authority). Flygledning på distans – så funkar det Kameror och sensorer placeras ut på flygplatserna, och allt de registrerar länkas i realtid över till flygledningscentralen och projiceras i en 360-gradersvy. I flygledningscentralen kontrollerar och styr flygledaren trafiken precis som om denne satt i ett vanligt flygledartorn. Säkerheten har högsta prioritet, och faktum är att modern teknik på flera sätt kan öka säkerheten: • Kamerorna kan registrera förändringar i bilden, vilket gör att exempelvis kvarglömda verktyg på landningsbanan upptäcks lättare. Med kamerorna kan flygledaren också spela in det som sker i luftrummet och kring flygplatsen för att sedan titta på det i efterhand, i händelse av en incident. • En kamera med automatisk målföljning som kan zooma in ända upp till 36 gånger ersätter kikaren i ett vanligt torn. • En video tracking-funktion detekterar automatiskt inkommande flygplan och markerar dem på skärmen för att flygledaren lättare ska kunna följa dem, även vid dålig sikt. • Landningsbanans konturer, byggnader och andra objekt på flygplatsen kan markeras på skärmarna så att flygledaren kan se dessa ses även vid dåligt sikt. • Zoomkameran, information från radar samt information om väder och vind finns integrerat i den 360-gradersvy som flygledaren observerar, motsvarande en Gripenpilots head up-display. Det gör att flygledaren inte behöver flytta blick och fokus.