Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Annikki Hirn är Årets teknikkvinna

Annikki Hirn, VD för Nordic Galvanizers, har utsetts till Årets teknikkvinna 2010. Valet av vinnaren grundar sig på Annikki Hirns förmåga att  framgångsrikt inspirera och lyfta den totala kompetensen hos sin bransch både inom marknadsföring, teknik och miljö. Priset delas ut av försvars- och säkerhetsföretaget Saab.

20101015-sv-279089-1.JPG

– Jag är såklart jätteglad och stolt över utmärkelsen. Det verkligen kul att Saab satsar på att lyfta fram kvinnor, det finns så många tjejer i teknikbranshen som är värda att uppmärksammas, säger Annikki Hirn.     

Vinnaren får en studieresa till en  internationell mässa i Europa där Saab medverkar och en mentor på Saab under ett år. Alla som söker och nomineras kommer dessutom att erbjudas att delta på en nätverksträff på Saab.

Teknisk problemlösare med känsla för affärer
En jury bestående av representanter från Saab och employer branding-företaget Universum motiverar valet av Årets teknikkvinna så här:

”Vinnaren är en framgångsrik teknikkvinna med lång erfarenhet av internationella samarbeten. Hon ger oss bilden av att vara en teknisk problemlösare som är kundfokuserad och har känsla för affärer.

Med sin förmåga att inspirera och kommunicera sprider hon kunskap inom teknikområdet. Med hennes energi och utstrålning ser vi henne som en god förebild och som en ambassadör för Saabs satsning på teknikkvinnor.”

Annikki Hirn har en bakgrund som projektledare samt produktchef  på Ericsson och är idag VD för Nordic Galvanizers, de nordiska varmförzinkarnas branschförening. Intresset för ytbehandling av stål och varmzinkning började i början av 90-talet då hon tjänstgjorde som forskningsingenjör på Institutet för Metallforskning (idag Swerea KIMAB AB). Genom forskningen som resulterade i en licentiatexamen kom hon i kontakt med Nordic Galvanizers, där hon nu har jobbat i åtta år.


 

Om Årets teknikkvinna
Priset till Årets teknikkvinna har instiftats av Saab som ett led i satsningen på att främja teknikintresset och lyfta fram duktiga kvinnor inom teknikområdet. Priset kan sökas av kvinnor med arbetslivserfarenhet som har teknisk studiebakgrund och/eller arbetar med teknik.

 

– I dag är den totala andelen kvinnor på Saab i Sverige 21 procent, och vi vill givetvis att den siffran ska öka. Genom att lyfta fram goda förebilder hoppas jag att vi kan uppmuntra fler, både kvinnor och män, att ge sig in i teknikyrket. Förmågan att utveckla avancerad teknologi är viktig för hela Sveriges konkurrenskraft, säger Lena Olving, vice vd och operativ chef på Saab.

 

Saab arbetar målmedvetet för att öka andelen kvinnor i företaget. Saab har som mål att ha 30 procent kvinnliga chefer år 2015.