Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Brittiska armén beställer C-IED-träning av Saab

​Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har fått en beställning från det brittiska försvarsdepartementet om att tillhandahålla C-IED-träning (Counter-Improvised Explosive Device*) åt den brittiska armén, både i Storbritannien och utomlands. Kontraktet löper över 1 år och ordersumman uppgår till cirka 120 MSEK (cirka 11 miljoner brittiska pund).

20101018-sv-279189-1.jpg

– Saab har utvecklat ett nytt modulärt träningssystem som uppfyller det ökade behovet av att utbilda trupperna i C-IED. Systemet kommer att användas med inbäddad personal både före och under operationer i avlägsna områden. Jag är helt övertygad om att den här kapaciteten kommer att rädda liv, säger Gunilla Fransson, affärsområdeschef, Security and Defence Solutions inom Saab.

Saab kommer att använda sitt nyutvecklade instrumenterade träningssystem ATES C-IED under utbildningen. ATES C-IED är ett fullt instrumenterat taktiskt träningssystem som utvecklats för att möta behovet av träning som rör hotet från nuvarande och framtida hemmagjorda bomber samt de bredare aspekterna av bekämpning av terrorism. Saab kommer att tillhandahålla en hanterad träningstjänst, där fältgrupper bestående av experter på området hjälper till med användningen av ATES C-IED och analyserna efter användningen. Systemet har stöd för ett snabbt införande av TTP (taktik, teknik och procedurer) och utrustning som är nödvändig för att armén ska ligga ”steget före” sina möjliga motståndare.

I september 2009 började Saab och det brittiska försvarsdepartementet att arbeta med att lösa den brittiska arméns brådskande behov av att hantera C-IED-hotet på ett mer effektivt sätt.  I december 2009 gjorde Saab bedömningen att huvuddelen av tränings- och utvärderingskapaciteten redan fanns. Bristerna byggde på behovet av objektiv information om användningen av handhållna metalldetektorer. Genom att använda befintlig teknik på ett nyskapande sätt kunde Saab integrera en prototypmodul på mindre än 53 dagar. Med en bättre förståelse för behovet kunde det brittiska försvarsdepartementet lämna ett demonstrationskontrakt på en konceptprototyp till Saab. I september och början av oktober 2010 utbildade Saab 1 612 personer ur 16:e luftlandsättningsbrigaden innan de skickades ut på sina operationer. 

* IED (improvised explosive device) är en hemmagjord bomb som ofta används av terrorister och gerillastyrkor. C-IED-utbildningen syftar till att lära soldaterna hitta och oskadliggöra sådana laddningar.

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknik för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018

www.saabgroup.com

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 oktober kl. 09.30.