Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

FMV beställer 3D-kartor från Saab

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har slutit ett avtal med FMV
(Försvarets materielverk) beträffande generering och leverans av
tredimensionella (3D) kartor till Försvarsmakten för användning i både
nationella och internationella insatser. Grundbeställningen är värd
MSEK 42 och avtalet inbegriper dessutom en option med liknande
värde.

- Det här är en viktig milstolpe som återigen visar att vår nya produkt Rapid
3D Mapping uppfyller dagens och framtidens operativa kartbehov för
försvarsmakter världen över, säger Tomas Samuelsson, chef för
affärsområdet Dynamics.

3D-kartorna kommer att skapas med hjälp av Saabs egenutvecklade system Rapid
3D Mapping, som genererar detaljerade och realistiska 3D-modeller utifrån
flygfoton. Alla 3D-modeller innehåller i varje pixel korrekt geografisk information i
longitud, latitud och höjd. 3D-modellerna lagras sedan i en geografisk databas, som
är enkel att läsa och använda. Alla data är metriskt korrekta vilket innebär att
användaren får en omedelbar lägesinformation, kan till expempel mäta avstånd,
direkt i den exakta och uppdaterade kartan med hjälp av det grafiska
användargränssnittet.

3D-modeller genererade av Rapid 3D Mapping levereras idag av Saab till ett flertal
både militära- och civila kunder, samt att förmågan även är licensierad från Saab till
Saabs delägda dotterbolag C3Technologies för ett antal konsument tillämpningar.
Den världsledande tekniken bakom Rapid 3D Mapping är ett resultat av Saabs unika
kompetens inom bildbehandling, navigering och systemintegration till följd av
företagets långa erfarenhet när det gäller utveckling av avancerade robotsystem.

För mer information, var vänlig kontakta:
Saabs presscenter, tel. +46 734 180 018
www.saabgroup.com

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och
lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har
verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och
förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.