Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Framtidens robotsystem till Gripen

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har av FMV (Försvarets Materielverk) fått en beställning på integration av radarjaktroboten Meteor. Beställningen är på MSEK 312 fördelat under fyra år.

20100908-sv-314610-1.jpg

Meteor är en BVR, Beyond Visual Range, robot för mål i luften på långt avstånd. Integrationen innebär att Meteor ska anpassas med övriga system i Gripen, som till exempel radar och displayer. Förutom flygutprovning och ett antal provskott ingår det också i beställningen att Meteor ska integreras i stöd- och underhållssystem som simulatorer och planeringsdatorer. De svenska Gripen C/D-flygplanen kommer också att ha en länk för dubbelriktad kommunikation mellan flygplanet och roboten efter att roboten avfyrats.

- Meteor har betydligt bättre prestanda än någon nu existerande BVR-robot vilket naturligtvis kommer att öka Gripens förmåga till försvar mot andra flygplan, säger Lennart Sindahl, affärsområdeschef Aeronautics inom Saab. Att det är Gripen som även internationellt används som flygande plattform i utvecklingen av Meteor visar att vi har en teknisk nivå i Sverige som få andra länder uppnått.

Gripen har sedan 2006 använts som provflygplan för utvecklingen av Meteor. Hittills har ett flertal robotar avfyrats från Gripen. Denna erfarenhet kan nu tas till vara för en mer kostnadseffektiv integration av Meteor på den svenska Försvarsmaktens Gripen C/D.

Beställningen berör främst Saabs verksamhet i Linköping, men också i viss mån Göteborg.

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018

www.saabgroup.com

Bilder på gripen och Meteor finns under Saab Image Base på www.saabgroup.com.

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 september kl. 10.15.

Downloads

Bild
27 februari 2020
20100908-sv-314610-1.jpg