Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Hävning av kontrakt

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har tagit emot ett brev från OKG Aktiebolag där de häver ett kontrakt.

Kontraktet tecknades ursprungligen i mars 2008 och omfattade leverans av skalskydd för Oskarshamns kärnkraftverk på totalentreprenad. Ordersumman var MSEK 392. Saab för nu en diskussion med OKG för att hitta en lösning. Den finansiella påverkan av det hävda kontraktet kan i detta skede inte uppskattas. Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 maj kl. 08:30.

Downloads