Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Joakim Westh, Cecilia Stegö Chilò och Johan Forssell väljs in i Saabs styrelse

Till Saabs styrelse föreslås nyval av Joakim Westh, Cecilia Stegö Chilò och Johan Forssell samt omval av Marcus Wallenberg, Erik Belfrage, Sten Jakobsson, George Rose, Per-Arne Sandström, Åke Svensson och Lena Treschow Torell. Marcus Wallenberg föreslås som styrelseordförande. Lennart Johansson, Peter Nygårds och Michael J. O’Callaghan har avböjt omval.

Cecilia Stegö Chilò har en bred erfarenhet av svenskt närings- och samhällsliv. 2004 utsågs hon till VD för Stiftelsen Fritt Näringsliv och chef för tankesmedjan Timbro. Hon är för närvarande verksam som rådgivare till företags- och organisationsledningar. Joakim Westh har varit strategiansvarig på Ericsson och Group Vice President på Assa Abloy. Han är för närvarande ordförande i Absolent AB. Han arbetade dessförinnan på konsultfirman McKinsey & Co. Johan Forssell har arbetat på Investor sedan 1995 och är sedan 2006 medlem i ledningsgruppen med ansvar för bolagets kärninvesteringar. Han är styrelseledamot i Atlas Copco samt i forskningsstiftelsen SSE-MBA. Antalet stämmovalda styrelseledamöter föreslås uppgå till tio samt inga suppleanter. I valberedningen ingår Petra Hedengran, ordförande (Investor), Peter Wallenberg Jr (Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse), Peter Rydell (Swedbank Robur Fonder), Erik Feldt (Nordea Fonder) samt Marcus Wallenberg, styrelseordförande i Saab. Valberedningens samtliga förslag kommer att framgå av kallelsen till årsstämman som publiceras i Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter och Post och Inrikes Tidningar den 15 mars 2010 samt på www.saabgroup.com. Saabs årsstämma äger rum torsdag den 15 april 2010. Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 mars kl. 13.00.

Downloads

PDF
27 februari 2020