Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Ny strategisk partner till Saab i Sydafrika

​Holdingbolaget Sekunjalo Investment Ltd, under ledning av styrelseordförande Dr M. Iqbal Survé, blir ny strategisk partner till Saab AB och delägare i Saab South Africa (PTY) Ltd.

Sekunjalo Investment Ltd är ett afrikanskt noterat holdingbolag på Johannesburgbörsen. Holdingbolaget ägs och kontrolleras till största del av svarta och har starka B-BBEE-meriter (Broad-Based Black Economic Empowerment).

Sekunjalo Investment Ltd förvärvar en andel motsvarande 25 procent av aktierna i Saab South Africa (PTY) Ltd. Genom denna transaktion förvärvar Sekunjalo Investment Ltd omedelbart en ägarandel i Saab South Africa (PTY) Ltd, motsvarande 25 procent av rösterna och fem procent av kapitalet. Sekunjalo Investment Ltd kommer över tiden att ha möjlighet att öka kapitalandelen till maximalt 25 procent, baserat på företagets resultat. Detta strategiska samarbete kommer att komplettera de befintliga BEE-samarbetena och ytterligare stärka och utveckla Saabs verksamhet i Sydafrika.

– Den här uppgörelsen bekräftar Saabs tro på affärsmöjligheterna i Sydafrika och regionen söder om Sahara samt vårt engagemang för industriell tillväxt och framtida välstånd i Sydafrika. Med Sekunjalo Investment Ltd som strategisk partner kan Saab ytterligare stärka sin ställning på den sydafrikanska marknaden, säger Åke Svensson, Saab AB:s vd och koncernchef.

 

Informationen i detta dokument utgör den information som Saab AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen har överlämnats för publicering den 3 juni kl. 16.30.

Downloads