Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Omvandling av aktier

Omvandling av A-aktier i försvars- och säkerhetsföretaget Saab AB till B-aktier.

Som ett led i den tidigare offentliggjorda affären mellan Investor och BAE Systems rörande Investors förvärv av aktier i Saab har styrelsen i Saab mottagit en begäran om omvandling av 3 347 180 A-aktier i Saab till B-aktier.

Enligt bolagsordningen i Saab ska en sådan begäran om omvandling av aktier från A-aktier till B-aktier anmälas av styrelsen för registrering.

Styrelsen har därför beslutat att begäran om att 3 347 180 A-aktier i Saab omvandlas till B-aktier ska anmälas för registrering hos Bolagsverket.
 

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018
Saab Investor Relations, Ann-Sofi Jönsson, +46 (0)734 187214

 

www.saabgroup.com

 

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 maj kl. 14.45.

Downloads

PDF
27 februari 2020