Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Omvandling av aktier i Saab AB

​Genom omvandling av A-aktier i försvars- och säkerhetsföretaget Saab AB till B-aktier har det totala antalet röster i bolaget minskat. Bolaget är enligt lag skyldigt att offentliggöra uppgift om förändringen.

Under maj månad har på aktieägares begäran 3 347 180 A-aktier i Saab AB omvandlats till B-aktier. Det totala antalet röster i bolaget har därefter minskat från 156 439 071 till 126 314 451.

Det totala antalet registrerade aktier i Saab AB uppgår till 109 150 344, varav 1 907 123 aktier av serie A och 107 243 221 aktier av serie B.

 

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 maj kl. 11.00.

 

Downloads