Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Saab får beställning från FMV på Gripen till Thailand

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har fått en beställning från FMV på sex Gripen-flygplan avsedda för det thailändska flygvapnet. Beställningen är värd cirka 2,2 miljarder kronor.

20101123-sv-284603-1.JPG

De sex Gripen-flygplanen är av den ensitsiga C-versionen och projektet kommer att pågå under 2010 - 2013. De ingår som en del i en mellanstatlig affärsuppgörelse där FMV som företrädare för svenska staten säljer ett integrerat luftförsvarssystem baserat på Saab-tillverkade produkter, däribland Gripen.

Saabs roll i denna affär är att som underleverantör till FMV leverera de beställda Gripen-flygplanen samt uppgradera den Saab 340 utrustad med Saabs Erieye radar-system som FMV säljer till Thailand.

Den nu gjorda beställningen är en uppföljning av en tidigare beställning från 2008, då FMV av Saab också beställde sex Gripen avsedda för Thailand.

- Den nya beställningen stärker vårt samarbete mellan Thailand och Sverige. Den är också ytterligare ett bevis för Saabs förmåga att leverera sofistikerade integrerade försvarssystem och förstärker det internationella förtroendet för Gripen-systemet, säger Håkan Buskhe, VD för Saab.

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018, presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com

För streamad film i TV-kvalitet är du välkommen att besöka www.thenewsmarket.com/saab. Är det första gången du besöker webbplatsen behöver du registrera dig, vilket bara tar en kort stund. Vänligen kontakta journalisthelp@thenewsmarket.com om du har några frågor.

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 november kl. 13.00.