Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab får beställning från FMV på vidareutveckling av spaningssystemet för Gripen

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har fått en beställning av FMV (Försvarets materielverk) på uppgradering och vidareutveckling av spaningssystemet i Gripen. Beställningen är värd cirka MSEK 400 som fördelas över fyra år.

Ordern innebär utveckling av mörkerkapacitet och förbättrad användargränsyta för spaningskapseln på Gripen. Spaningskapseln ger Gripen en fotospaningsfunktion och är en betydelsefull komponent i Gripens totala spaningsförmåga. Systemet är modulärt och har stor utvecklingspotential. – Saabs kompetens inom sensorer och bildbehandling är av världsklass och vi ser fram emot att tillsammans med FMV och Försvarsmakten ytterligare förbättra Gripens spaningsförmåga, säger Micael Johansson, chef för Saabs affärsområde Electronic Defence Systems. Beställningen berör i huvudsak Saabs verksamheter i Stockholm och Linköping. Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 mars kl. 17.10.

Downloads

PDF
27 februari 2020