Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Saab får beställning från Frankrike på ytterligare pansarvärnsvapen AT4CS

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har genom Dga (Direction Générale de l'armement) fått en order från den franska försvarsmakten på det lätta pansar-värnsvapnet AT4CS. Ordersumman är cirka 150 miljoner kronor.

20101124-sv-285012-1.jpg

Den beställda produkten 84 mm lätt pansarvärnsvapen AT4CS kan avfyras från slutna utrymmen, vilket ofta är fallet vid strid i bebyggda områden. Leveranserna av denna nya franska beställning kommer att pågå under tre år, med början i slutet av 2011.

Denna beställning är det fjärde AT4CS-kontraktet från Frankrike och den totala summan av dessa uppgår till mer än 1 miljard kronor.

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018

www.saabgroup.com

För streamad film i TV-kvalitet är du välkommen att besöka www.thenewsmarket.com/saab. Är det första gången du besöker webbplatsen behöver du registrera dig, vilket bara tar en kort stund. Vänligen kontakta journalisthelp@thenewsmarket.com om du har några frågor.

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 november kl. 14.45.