Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab får beställning på komponenter till Carl-Gustaf

​Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har fått en beställning på komponenter till det bärbara vapensystemet Carl-Gustaf. Det totala ordervärdet är MSEK115.

 – Detta är mycket positivt och utgör ännu ett bevis på kapaciteten hos Carl-Gustaf-systemet, som hittills har exporterats till fler än 40 kunder världen över, säger Tomas Samuelsson, chef för affärsområde Dynamics inom Saab. 

Leveranserna kommer att ske under 2010-2011. 

På kundens begäran kommer ingen övrig information om kontraktet att tillkännages. 

Carl-Gustaf-systemet har en lång och framgångsrik historia, och är fortfarande ett modernt vapensystem för markunderstöd. Systemet har steg för steg moderniserats och anpassats för att uppfylla nya krav. 

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov. 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018
www.saabgroup.com 

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 maj kl.15.00.

Downloads

PDF
27 februari 2020