Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab får miljardbeställning på flygande övervakningssystem

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har fått en beställning gällande flygande övervakningssystem. Kontraktet uppgår till drygt 4,5 miljarder kronor.

20101004-sv-277092-1.jpg

Beställningen omfattar leverans av systemet Saab 2000 AEW&C (Airborne Early Warning & Control), som består av flygplanstypen Saab 2000 utrustat med det avancerade radarsystemet ERIEYE. Kontraktet omfattar även markutrustning, logistik och supporttjänster.

 Övervakningssystemet möjliggör i kombination med markutrustningen en detaljerad lägesbild som kan användas i samband med till exempel gränsövervakning, räddningsoperationer samt bekämpning av terrorism och organiserad brottslighet.

–  Det här kontraktet kan ses som ännu en bekräftelse på vår starka ställning i världen, inte bara vad gäller luftburen övervakning, utan också inom systemintegrering och datafusion, säger Saabs vd Håkan Buskhe.

–  Det här övervakningssystemet kommer att ge kunden förbättrade lösningar för försvar och civil säkerhet.

Saabs radarsystem ERIEYE har blivit väl mottaget på marknaden. Det första systemet levererades på flygplanstypen Saab 340 till svenska flygvapnet. Saab 340-systemet har också köpts av Thailand och Förenade Arabemiraten. Radarsystemet har även installerats på Embraer 145 och levererats till Brasilien, Mexico och Grekland. Den senaste plattformen är Saab 2000, på vilket systemet levereras även till Pakistan.

På kundens begäran kommer ingen ytterligare information om kunden att tillkännages. Branschens karaktär är av sådan art att den här typen av information inte alltid kan offentliggöras.

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018

www.saabgroup.com

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 oktober kl. 08.00.