Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab får order på utveckling av Gripen

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har av FMV, Försvarets materielverk, fått en beställning rörande utveckling av den nuvarande Gripen-flottan. Ordervärdet för Saab uppgår till SEK 2 miljarder, som fördelas över fyra år.

För att Försvarsmaktens Gripen C/D ska kunna verka och vara effektivt och modernt långt in i framtiden sker en kontinuerlig anpassning och utveckling av flygplanens förmåga. Beställningen omfattar bland annat fler anpassningar för ökad operativ effekt, som till exempel förbättringar av motmedelsystem och förbättringar av sambandssystem. I beställningen ingår också andra åtgärder för att ytterligare minska driftkostnaderna, baserat på erfarenheten från mer än 130 000 flygtimmar. Dessutom ingår integration av ett nytt markmålsvapen. Befintlig radar får ökad räckvidd och nya funktioner. Förbättringar införs även för att minska buller och utsläpp vid testkörningar i samband med motorunderhåll. Arbetet kommer främst att ske på Saabs anläggningar i Linköping, Göteborg, Järfälla, Kista och Arboga Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 mars kl. 08.10.

Downloads

PDF
27 februari 2020