Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Saab förlänger gångtiden på flygvapnets sjömålsrobot

Saab har tecknat ett avtal med FMV (Försvarets materielverk) avseende införande av livstidsförlängande åtgärder på flygvapnets Sjömålsrobot RBS15F.

20100212-sv-251818-1.jpg

Avtalet som tecknats mellan FMV och Saab innebär byte av livstidsbegränsade komponenter och genomförande av utökade provningar i samband med ordinarie underhåll som kontinuerligt pågår hos Saabs anläggning i Arboga. Kostnadseffektivt vidmakthållande Orderbeloppet är 77 Mkr med en option som ger kunden möjlighet att utöka avtalet i närtid. Arbetet beräknas pågå under en 3-årsperiod. - Avtalet gör det möjligt att på ett kostnadseffektivt sätt vidmakthålla ett robotsystem som, med mycket höga prestanda, kan användas av Försvarsmakten i många år framöver, säger Mats Pettersson, Divisionschef inom Logtronics för affärsområdet Support and Services. RBS15F togs i tjänst i svenska flygvapnet i slutet av 1980-talet som huvudbeväpning för fartygsbekämpning. Till en början var roboten buren av AJ37 Viggen men ingår nu i JAS39 Gripens beväpning. För mer information, var vänlig kontakta: Saab Press Centre, Tel. +46 734 180 018 www.saabgroup.com Saab serves the global market with world-leading products, services and solutions ranging from military defence to civil security. Saab has operations and employees on all continents and constantly develops, adopts and improves new technology to meet customers’ changing needs.