Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Saab har fått tilläggsbeställning från Lockheed Martin gällande ytterligare radarförbättring av den kanadensiska flottans fregatter av Halifax-klassen

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har fått en tilläggsbeställning från Lockheed Martin Canada på 108 miljoner kronor gällande ytterligare förbättring av radarsystemet Sea Giraffe 150 HC 2D för att modernisera den kanadensiska flottans fregatter av Halifax-klassen. Leveranserna är planerade till 2011-2016.

20101126-sv-285680-1.JPG

Saab har tillhandahållit radarutrustning till den kanadensiska flottan sedan tidigt nittiotal. Tilläggsbeställningen innebär ytterligare förbättringar och modifieringar av den nuvarande Sea Giraffe 150 HC, vilket säkerställer en hög funktionstillgänglighet samt ger nya och förbättrade radarfunktioner i åtskilliga år.

- Vi är väldigt nöjda med att Lockheed Martin Canada och den kanadensiska flottan har valt Saabs radar för det här moderniseringsprogrammet, säger Micael Johansson, Senior Vice President och affärsområdeschef för Electronic Defence Systems.

Modifieringen av Sea Giraffe 150 ökar dess prestanda i svår klottermiljö, t.ex. kuststräckor, samt anpassar radarn till den senaste generationens Sea Giraffe AMB-system. Detta kommer att förse den kanadensiska flottan med en radarutrustning av teknisk toppklass som kompletterar andra radaravkännare ombord med dess förbättrade förmåga att upptäcka och spåra mål med liten radarmålyta vid, eller strax ovanför, havsytan. Fler förmågor kan enkelt läggas till radarsystemet för att möta nya hot eller för att tillmötesgå nya krav.

Radarförbättringen är en del i ett större kontrakt för integrering av stridsledningssystem som tilldelades Lockheed Martin Kanada under 2008 som slutligen ska tillhandahålla ett nytt ledningssystem, inklusive radar, taktiska datalänkar, signalspaning och andra stridsförmågor åt den kanadensiska flottans fregatter av Halifax-klassen.

Som en del i beställningen kommer det helägda Saab-bolaget Saab Microwave Canada Ltd i Halifax, Nova Scotia, att tillhandahålla ytterligare stödtjänster åt den kanadensiska flottan.

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018, presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 nov kl. 11.00.