Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab i Huskvarna får order på träningssystem till norska försvaret

Saab har fått en beställning på träningssystem till norska armén till ett sammanlagt värde av MSEK 69.

– Norge är en av våra största kunder inom träningssystem. Beställningen bekräftar att våra system skapar bra träningsvärde för kunden. Denna order utökar norska arméns träningskapacitet samt tillför nya funktioner och förmågor, säger Claes-Peter Cederlöf, marknadschef på Saab Training Systems i Huskvarna. Beställningen omfattar simulatorer till stridsfordon och eldhandvapen, ökad kapacitet av kommunikationssystem samt målsystem som kan användas till mer än 40 olika fordonssystem, faciliteter och konstruktioner. Beställningen ingår i det system som är i drift sedan flera år för att stödja utbildning av förband och soldater. Norska armén arbetar för att skapa en realistisk träningsmiljö som ger en rättvisande bild av den verklighet som soldater skall möta vid missioner där verkligheten ser annorlunda ut än i Norden. För ytterligare information, vänligen kontakta: Saab presscenter, Tel. +46 734 180 018 www.saabgroup.com Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.