Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab och LFV tecknar kontrakt förflygledning på distans

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab ska på flygplatserna i Sundsvall och Örnsköldsvik installera ett flygledningssystem som möjliggör ledning av flygtrafiken på distans från en och samma flygledningscentral. Genom denna beställning blir Saab först i världen med att leverera denna typ av system.

20101214-en-288637-1.jpg

Systemet beräknas installeras och testas under 2011 för att sedan tas i drift 2011 - 2012. Då kommer flygtrafiken vid flygplatserna i Sundsvall och Örnsköldsvik att ledas från en gemensam flygledningscentral, belägen i Sundsvall.

– Det är inte bara Saabs första kontrakt för den här lösningen, det är också världens första system av den här typen att tas i drift, säger Per Ahl, försäljningschef för Saabs flygledningslösningar. Det är roligt att vi från Sverige lyckats med att vara först i världen med detta, det visar på vår förmåga att kraftsamla industri och användare för att skapa förändringar i en global operationell miljö.

– Med utvecklingen av fjärrstyrda torn ligger svensk ingenjörskonst och teknik i framkant. LFV och Saab har utvecklat en teknik som inte bara är en nationell angelägenhet utan också en internationell. I en tid när flyget står inför stora krav på rationaliseringar är fjärrstyrda torn ett steg mot nya möjligheter till en effektivare flygtrafiktjänst till gagn för flygbolag och resenärer, säger Rolf Norman, teknisk direktör i LFV.

Lösningen för flygledning på distans, som utvecklats av Saab med LFV som operativ partner, visades för första gången för omvärlden våren 2009, efter omfattande och framgångsrika tester i skarp miljö vid flygplatserna i Ängelholm och Malmö. Systemet gör att flygtrafiken vid flera små och medelstora flygplatser kan ledas från en gemensam flygledningscentral. Det minskar kostnaderna, samtidigt som effektiviteten och säkerhet ökar.

– På sikt är det här en överlevnadsfråga för de mindre flygplatserna utanför storstäderna, säger Per Ahl. Flygtrafiken är ofta ojämnt fördelad över dagen, med enstaka toppar där arbetsbelastningen är högre. Istället för att hålla flera flygledartorn öppna kan resurserna samlokaliseras. Med färre flygledartorn kan man dessutom satsa mer på modern teknik som underlättar för flygledarna vid det torn som används.

Flygledning på distans – så funkar det

Kameror och sensorer placeras ut på flygplatserna och allt de registrerar länkas i realtid över till flygledningscentralen och projiceras i en 360-gradersvy. I flygledningscentralen kontrollerar och styr flygledaren trafiken precis som om denne satt i ett vanligt flygledartorn. Säkerheten har högsta prioritet, och faktum är att modern teknik på flera sätt ökar säkerheten:

• Kamerorna kan registrera förändringar i bilden, vilket gör att faror som exempelvis obehöriga fordon eller främmande föremål på landningsbanan upptäcks lättare. Med kamerorna kan flygledaren också spela in det som sker i luftrummet och kring flygplatsen för att sedan titta på det i efterhand, i händelse av en incident.

• En kamera med automatisk målföljning som kan zooma in ända upp till 36 gånger ersätter en traditionell kikare i ett vanligt flygledartorn.

• En video tracking-funktion detekterar automatiskt inkommande flygplan och markerar dem på skärmen för att flygledaren lättare ska kunna följa dem, även vid dålig sikt.

• Landningsbanans konturer, byggnader och andra objekt på flygplatsen kan markeras på skärmarna så att flygledaren kan se dessa ses även vid dåligt sikt.

• Bilder från zoomkameran, information från radar samt väderinformation presenteras integrerat i den 360-gradersvy som flygledaren kontinuerligt observerar.. Denna funktion kan liknas vid den head up-display som finns i exemplevis Gripen och gör att flygledaren inte behöver flytta blick och fokus för att se informationen.