Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab och OKG når uppgörelse

‚ÄčKontraktet mellan försvars- och säkerhetsföretaget Saab och OKG Aktiebolag har hävts och båda parter har nått en ekonomisk uppgörelse

Saab meddelade den 10 maj i år att man tagit emot ett brev från OKG Aktiebolag där de hävde ett kontrakt. Detta tecknades ursprungligen i mars 2008 och omfattade en totalentreprenad, inklusive installationer, leveranser och byggåtgärder, av skalskydd för Oskarshamns kärnkraftverk. Ordersumman var MSEK 392.

Diskussioner som förts mellan Saab och OKG sedan den 10 maj är nu färdiga och parterna är överens om att avsluta det påbörjade projektet.

 

Under första kvartalet gjorde Saab en reservering uppgående till MSEK 140 relaterat till projektet. Ytterligare MSEK 150 reserveras under andra kvartalet 2010 för att täcka kostnader relaterade till det avslutade kontraktet.

  

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 juni kl. 15.10.

Downloads