Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab säkrar Prags tunnelbana

​Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har fått en beställning från Prague Transport Company (PTC) gällande en uppgradering av säkerhetssystemet i Prags tunnelbana. Beställningen mellan Saab och konsortiepartnern AZD Praha och PTC uppgår till MCZK 250 (cirka MSEK 96).

- Med en allt mer komplex och sårbar transportmiljö, finns det ett växande behov av lösningar som kan erbjuda en högre nivå av säkerhet och effektivitet inom transportområdet, säger Gunilla Fransson, Affärsområdeschef, Security and Defence Solutions. Saabs system och lösningar kan i och med denna beställning förse Prags invånare med en säkrare tunnelbana.

- Saab får i och med denna beställning en stor möjlighet att designa en helintegrerad säkerhetslösning för Prags hela tunnelbanesystem, vilken omfattas av integrationsplattform, videoövervakning, publikt informationssystem, intrångsskydd, behörighetskontroll, brandskydd och områdesskydd, förklarar Jindrich Springl, chef för Saab i Tjeckien.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter

Tel. +46 734 180 018

www.saabgroup.com

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

Downloads