Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab tecknar avtal inom civil säkerhet

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har skrivit under ett avtal värt 120 miljoner kronor inom området civil säkerhet.

Avtalet avser perioden 2010–2012 och omfattar flera olika säkerhetslösningar och -installationer. Avtalet är strategiskt viktigt för Saab och innebär ett betydelsefullt genombrott för säkerhetslösningar på den centraleuropeiska marknaden.

På kundens begäran offentliggörs inga ytterligare detaljer av avtalet eller om kunden.

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018

www.saabgroup.com

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 maj kl. 08.30.