Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab tecknar avtal och investerar i teknik- och underhållsverksamhet för ambulansflyg

Saab har tecknat ett 8-årigt avtal med Scandinavian Air Ambulance Holding AB.  Det innebär att Saab från och med nästa år övertar ansvaret för koncernens personal och verksamhet som är knuten till teknik och underhåll av deras helikoptrar och flygplan. Saab investerar samtidigt MSEK 25 i konvertibler i Scandinavian Air Ambulance.

Saab förbinder sig genom avtalet att leverera teknik- och underhållstjänster till Scandinavian Air Ambulance, som därigenom fullt kan fokusera på flygoperationerna som bedrivs på olika baser runt om i Sverige och Finland.

–  Att förstärka och ytterligare utveckla vår förmåga inom helikopterområdet är ett av Saabs strategiska mål och ett viktigt komplement till övrig verksamhet inom området flyg. Avtalet beräknas från och med 2011 att ge en årlig omsättning på cirka MSEK 50 under avtalsperioden, säger Lars-Erik Wige, Senior Vice President Saab och chef för affärsområde Support and Services.

Scandinavian Air Ambulance utför idag sina uppdrag med en flotta på 8 flygplan och 7 helikoptrar. Scandinavian Air Ambulance är marknadsledande i Sverige inom området flygambulansservice, och till sina kunder räknar bolaget bland annat en rad svenska landsting och kommuner där merparten av kontrakten baseras på långsiktiga avtal. Ambulanshelikoptrar kan också användas för uppdrag inom Search and Rescue (SAR), till exempel vid flyg-, sjö- and bergsräddningsuppdrag.

–  Partnerskapet med Saab är en mycket god grund för fortsatt expansion av Scandinavian Air Ambulance verksamhet i Norden. Efter flera nya avtal i Sverige siktar nu Scandinavian Air Ambulance på att etablera sig på den finska marknaden. Ambulans- och sjuktransporter med flyg är en starkt växande verksamhet, som kommer att innebära fortsatt expansion i hela Europa, säger Göran Persson, styrelseordförande i Scandinavian Air Ambulance.

Vissa villkor måste godkännas innan avtalet träder i kraft, bland annat från Transportstyrelsen.

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018, presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 dec kl. 08.30.