Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Saab tecknar kontrakt med brittiska armén

Saab har signerat ett supportkontrakt med brittiska armén. Kontraktet, som uppgår till cirka MSEK 150, täcker underhåll och support för system som tidigare levererats till brittiska armén.

20100315-sv-314438-1.JPG

Kontraktet är en tilläggsbeställning till ett existerande kontrakt, och möjliggör kvalificerad träning på stridsträningsanläggningar i Storbritannien, Kanada och Tyskland. Saab kommer att tillhandahålla tjänsten för en tvåårsperiod med möjlighet till förlängning. – Vi kommer att fortsätta att stödja våra levererade träningssystem, vilka fortfarande möter våra kunders krav på kvalificerad träning. Detta bekräftar återigen att Saab tillhandahåller robusta, modulära träningssystem med högkvalitativ support. Saab fortsätter att vara en ledande leverantör av träning till Storbritannien, säger Henrik Höjer, chef för träning och simulering inom Saab. Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 mars kl. 13.00.